Απόλλων

 

Τι είναι το Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι

 

Πρόκειται για μια νέα μορφή Ρέικι, που δόθηκε το 2008.  Το αρχικό όνομα της μεθόδου ήταν Αγγελικό Ρέικι/Μασάζ, λόγω του τρόπου με τον οποίο η ενέργεια αυτή διαπερνά την αύρα και τα όργανα του σώματος. Αργότερα αποφασίστηκε να μετονομαστεί για να μη δημιουργείται σύγχυση από το συνθετικό ‘μασάζ’.

 

Στο όνομα «Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι» αναγνωρίζουμε:

1.  το όνομα Αβαλοκιτεσβάρα, ως έκφραση της ενέργειας της αγάπης –  σοφίας – συμπόνοιας.

2. το Ρέι-Κι ως μία Ιαπωνική λέξη που σημαίνει «ενέργεια της δύναμης της Ζωής».

 

Ακόμα, αντιλαμβανόμαστε ότι η ονομασία Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι αναφέρεται σε μια μορφή πνευματικής θεραπευτικής / υπηρεσίας, που διοχετεύει το Ρέικι με ένα τρόπο διαφορετικό απ’ ότι οι προηγούμενες μέθοδοι.

 

Συγκεκριμένα, στο Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι μαθαίνουμε να συνδεόμαστε με τον Ανώτερο Εαυτό μας, έτσι ώστε να λαμβάνουμε τα σύμβολα που είναι απαραίτητα για την ενεργειακή εξισορρόπηση, κάθε στιγμή.

 

Η εκπαίδευση στο Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι παρέχεται δωρεάν και οι συνεδρίες προσφέρονται με μόνο αντάλλαγμα μία ευχή για όσους χρειάζονται βοήθεια.

 

 

 

Ο Πρώτος Εκπαιδευτικός Κύκλος Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι   (αρχείο PDF)

 

"Δάσκαλος είναι..."   (αρχείο PDF)  [για τους Δασκάλους του Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι]