Απόλλων

 

09/06/2009

 

Θρησκεία είναι η αναζήτηση του Εαυτού.

 

Θεωρώντας ότι όλα είναι θρησκεία –γιατί τα πάντα σχετίζονται με την αναγνώριση του Εγώ Είμαι- δεχόμαστε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός θρησκευτικού ρεύματος που θα απευθύνεται στη νοήμονα ανθρωπότητα και σκοπό θα έχει τη σύσταση ομάδων διαλογισμού πάνω στις οποίες θα στηρίζονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την Αλήθεια που είναι οι ίδιοι.

 

Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι αναζητούν την ευκαιρία να ενώσουν τις προσπάθειές τους προς την ίδια κατεύθυνση. Συνεπώς, μια τέτοια δομή θα τους δώσει την ευκαιρία να συνδράμουν αλλήλους στην αναγνώριση του Εαυτού.

 

Οι καιροί έχουν αλλάξει. Κανένας δεν θεωρεί ότι μπορούν τα πράγματα να συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, με τους τρόπους της παλιάς εποχής. Τα πάντα ρει. Και ερχόμαστε εν μέσω πολλών κοινωνικών αναταράξεων να σχηματίσουμε ένα νέο δόγμα, έναν νέο προσανατολισμό. Το δόγμα θα είναι η ενσωμάτωση κάθε δόγματος και ο προσανατολισμός θα είναι το κέντρο.

 

Πρόκειται για ένα κίνημα που σκοπό έχει να αποκαταστήσει την ιερότητα του Εαυτού και να κάνει σαφές ότι κάθε φορά που απευθύνεστε στο ΕΝΑ που είναι τα Πάντα, το κάνετε αποκλειστικά και μόνο μέσω του Εαυτού. ΔΕΝ σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε έναν νέο «Υιό του ανθρώπου» στη γη αλλά να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση ενός μέρους της ανθρωπότητας προς τη συνειδητή ανάπτυξη μέσα από τη δημιουργία και χρήση ενός κοινού ρεύματος.

 

Η γείωση που συνεπάγεται αυτή η δράση θα αποκαλυφθεί με το πέρασμα του χρόνου. Δεν μιλούμε για ένα ιερατικό καθεστώς με τον τρόπο που έχει φανεί στην ανθρώπινη δραστηριότητα των διάφορων ιερατείων. Μιλούμε για την εγκαθίδρυση μιας θρησκείας στην οποία ο κάθε άνθρωπος είναι ιερέας του Υψίστου και δεν υπάρχει ανώτερη αρχή από τον Εαυτό όταν πρόκειται για προσωπικά θέματα ή από τις ομάδες διαλογισμού όταν πρόκειται για συλλογικές δραστηριότητες. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να νομοθετήσει εις βάρος των άλλων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να αποτρέψει τη συντηρητική τοποθέτηση κάποιου ή την φιλελεύθερη τοποθέτηση κάποιου άλλου.

 

Εμπεριστατωμένες έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι επιθυμούν να εντάσσονται σε ομάδες επειδή θέλουν να ‘ανήκουν κάπου’. Τώρα γίνεται ξεκάθαρο ότι τίποτα δεν είναι όπως πριν και, παρότι οι άνθρωποι εντάσσονται σε σπείρες διαλογισμού και μελέτης του Εαυτού, δεν υπάρχει μια εποπτεύουσα αρχή που κατευθύνει τις κινήσεις του πλήθους αλλά μόνο ένα συλλογικό όργανο που εκφράζει τη θέση και τις αντιλήψεις των μελών του.

 

Η ρίζα αυτής της Θρησκείας είναι ο Εαυτός. Ναός είναι το σώμα του ανθρώπου και κατ’ επέκταση η Γη. Αυτό που μένει να γίνει, είναι να εστιαστεί ο ανθρώπινος νους στην έννοια της ιερότητας κάθε σημείου του σώματος και της Γης, με πλήρη επίγνωση της πολυδιαστασιακότητάς τους, και στην ανάγκη τέλεσης μυστηρίων σ’ αυτά τα σημεία. Απώτερος σκοπός είναι να εγκαθιδρυθεί μία ένωση προσώπων -που θα αποτελεί και το ‘ιερατείο’- τα οποία θα εστιάζονται καθημερινά στην τέλεση μυστηρίων σε κάθε φορέα του σώματος και της Γης, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς μεταξύ των πεδίων.

 

 

...Η σύγχυση που προκαλείται από το γεγονός της αναφοράς στις έννοιες «θρησκεία», «δόγμα» και «ιερατείο» οφείλεται στους συνειρμούς που έχουν εγκαθιδρυθεί μέσα από τη δράση και τη φθορά παλαιότερων μηχανισμών. Ζητάμε να έρθουμε σε επαφή με άτομα κάθε κοινωνικής τάξης, κάθε μορφωτικού επιπέδου, κάθε φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ., προκειμένου να εντυπώσουμε την ανάγκη διερεύνησης ενός νέου τρόπου διαβίωσης που θα στηρίζεται στη δράση μέσα από τη συνειδητή ένωση με τον Εαυτό.

 

 

 

Η συνέπεια της κλήσης είναι χαρακτηριστική. Δεν θέλεις να καθυστερήσεις άλλο. Συνέχισε λοιπόν...

 

Δεν νοείται άνθρωπος στον κόσμο χωρίς το συνώνυμό του της θρησκείας. Είναι το ίδιο πράγμα, ένα και το αυτό. Ο άνθρωπος κυβερνά τη ζωή του με μόνο στόχο την αναγνώριση αυτού που είναι ο ίδιος. Ο τρόπος με τον οποίο θα το κάνει έχει μικρή σημασία. Κατεβαίνει στη γη για να συνειδητοποιήσει όλα όσα είναι και το κάνει μέσα από μια πλειάδα δρόμων που ανοίγονται μπροστά του. Κάθε άνθρωπος με τον οποίο επικοινωνείτε και συναλλάσσεστε είναι ένα δόγμα. Κάθε τόπος της γης που επισκέπτεστε διακηρύσσει μια συμπαντική αλήθεια. Ολόκληρη η Γη είναι ένας κήπος της Εδέμ όπου συμβαίνουν πολλά θαυμαστά και μυστήρια. Η ύπαρξη είναι ένα αυτοτελές γεγονός. Οι τρόποι της ύπαρξης είναι διαρκώς υπό διαμόρφωση και συνδέονται μεταξύ τους άρρηκτα.

 

Μη συγχέετε λοιπόν το γεγονός της ύπαρξης με τους τρόπους της όταν πρόκειται να λάβετε αποφάσεις. Διασυνδέονται, μέσα από τη συζήτηση που γίνεται, πάρα πολλές θεωρίες που μέχρι τώρα πιθανόν απορρίψατε. Όμως ήρθε η ώρα να τις αποδεχτείτε, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή η αποδοχή όλων των συσχετιζόμενων πλευρών είναι που θα αποκαλύψει το μεγαλείο του Εαυτού.

 

Λέγοντας τη λέξη ‘Εαυτός’ έχουμε στον νου μας κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχει στον νου του ο μέσος άνθρωπος μέσα από την εκπαίδευση που έχει λάβει, εκπαίδευση συχνά προσαρτημένη σε συγκεκριμένα συστήματα πεποιθήσεων. Εαυτός είναι όλα όσα υπάρχουν στο Εν. Όλα όσα υπάρχουν, όχι σε αντιδιαστολή με το Εν αλλά το σώμα του Ενός. Εαυτός ονομάζεται το σώμα του Ενός. Η Θρησκεία του Εαυτού δεν μπορεί να είναι παρά αυτή που αναγνωρίζει τον Εαυτό ως σώμα διοικούμενο από το Ένα από το οποίο εκπορεύονται τα πάντα. Στην περίπτωση αυτή το σώμα του Εαυτού είναι η εκδηλωμένη φύση του Ενός και φέρει την ευθύνη της ολοκληρωτικής αποκάλυψης και ικανοποίησης των αιτημάτων της ύπαρξης του Ενός.

 

Όταν μιλάμε για Ένα, αναφερόμαστε σ’ αυτό που γίνεται αντιληπτό μέσα απ’ το σύνολο όλων όσων υπάρχουν, όπως o άνθρωπος γίνεται αντιληπτός και κατανοητός από όσα εκδηλώνει μέσω του σώματός του σε όλα τα πεδία. Ο κάθε άνθρωπος –και όχι μόνο- φέρει την ευθύνη της εκδήλωσης του Ενός στα πλαίσια του Εαυτού, καθώς αποτελεί μέρος του Εαυτού.

 

Η Θρησκεία είναι το απαύγασμα της ανθρώπινης νόησης που ατενίζει τον Εαυτό της. Αποτελεί σαφή ένδειξη αυτού που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται από τη Θεϊκή Ουσία. Συνεπώς, η διαρκής διεύρυνση της θρησκευτικής αντίληψης –με την ευρεία έννοια που της αποδίδουμε- αποτελεί απόδειξη της  εξέλιξης της ανθρώπινης συνειδητότητας.

 

Το γεγονός ότι μέσα από μία σειρά κανόνων και ηθών ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί από προηγούμενες ‘ακατάλληλες’ δράσεις δεν ενδιαφέρει την παρούσα εξέλιξη. Ο άνθρωπος είναι ήδη ελεύθερος και απομένει μόνο να αντιληφθεί το εύρος και την πραγματική έννοια της ελευθερίας του.

 

Έτσι, δεν ερχόμαστε να προσθέσουμε κανόνες κόσμιας συμπεριφοράς προς τους ανθρώπους και τα Θεία, αλλά ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την ανάγνωση του βιβλίου της ζωής στη καρδιά κάθε ανθρώπου. Από εκεί πηγάζει και εκδηλώνεται το Θέλημα του Ενός, όπως ακριβώς κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος εκδηλώνει το θέλημα της ανθρώπινης ψυχής.

 

Οι έννοιες που χρησιμοποιούμε εδώ μπορεί να περιπλέξουν τα πράγματα για κάποιους αντί να τα ξεκαθαρίσουν. Αυτό σημαίνει απλά ότι προσπαθούν να εξετάσουν το θέμα νοητικά, την ώρα που θα έπρεπε να το δουν από το σημείο ένωσης κάθε διαφορετικού πεδίου και κάθε διαφορετικής σκοπιάς, που είναι η καρδιά. Όταν λέμε ότι απευθυνόμαστε στη νοήμονα ανθρωπότητα, δεν αναφερόμαστε σε μια πνευματική ελίτ. Απευθυνόμαστε στον κοινό νου όλων των ανθρώπων που αναζητούν την Αλήθεια, πέρα από προσωπικές προκαταλήψεις και περιοριστικές πεποιθήσεις.

 

Ήρθε η ώρα να κάνετε κάτι διαφορετικό από το να κοιτάτε το Θεό στα μάτια και να του λέτε πόσο σημαντικός είναι στη ζωή σας. Ήρθε η ώρα να αντιληφθείτε ότι ο Θεός είναι εσείς κι εμείς συλλογικά. Να κοιτάξετε τον Εαυτό σας στα μάτια και να καταλάβετε ότι περπατά στη γη μέσα από εσάς και εργάζεται μέσα από εσάς κάθε στιγμή.

 

 

Και έτσι είναι.

Αμήν.

 

 

Σαιν Ζερμαίν, Ηλίας, Κουτχούμι, Μορύα, Κρύων της Μαγνητικής Υπηρεσίας, Σανάτ Κουμάρα και Άλιστερ Κρόουλι.