Άϊς

Μια ετήσια γιορτή προς τιμήν του Πλούτωνα, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο γυναίκες μυημένες τουλάχιστον στα Μικρά Ελευσίνια