Οι Άθλοι του Ηρακλή

A1. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 18.10.2017

A2. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 09.11.2017

A3. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 07.12.2017

A4. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 08.01.2018

A5. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 15.02.2018

A6. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 08.03.2018

A7. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 19.04.2018

Β1. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 09.06.2019

Β2. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 20.07.2019

Β3. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 21.09.2019

Β4. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 19.10.2019

Β5. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 14.12.2019

Γ1. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 08.02.2020

Γ2. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 07.03.2020

Γ3. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 04.04.2020

Γ4. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 09.05.2020

Γ5. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 06.06.2020

Γ6. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 04.07.2020

Γ7. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 12.09.2020

Γ8. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 10.10.2020

Γ9. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 07.11.2020

Γ10. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 12.12.2020

Γ11. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 09.01.2021

Γ12. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 13.02.2021

Γ13. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 13.03.2021

Γ14. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 10.04.2021

Γ15. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 08.05.2021

Γ16. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 12.06.2021

Γ17. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 10.07.2021

Γ18. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 18.09.2021

Γ19. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 09.10.2021

Γ20. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 13.11.2021

Γ21. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 11.12.2021

Γ22. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 08.01.2022

Γ23. Οι Άθλοι του Ηρακλή - 16.04.2022

Στο πλαίσιο των Ελευσινίων Κύκλων έγιναν και άλλοι κύκλοι, παράλληλοι, με θέματα που συμπλήρωναν τη διδασκαλία. Ο κύκλος "Οι Άθλοι του Ηρακλή" εκτείνεται σε τρία επίπεδα, αν και δεν εξαντλήθηκαν όλοι οι άθλοι σε καθένα από αυτά, πιθανώς λόγω των ενεργειακών αλλαγών που συνέβησαν στα μέλη. Κάθε φορά ο κύκλος ξεκινούσε σε ένα ανώτερο επίπεδο.