Ελάσσονα Ελευσίνια

1ος Κύκλος (Τ.Ε.) 2014

Η πρώτη αναβίωση των Μεγάλων Ελευσινίων, για τα μέλη του Τ.Ε., έγινε την ίδια χρονιά.